Tiện ích phát hiện proxy IP2Proxy

Bạn có thể tùy chỉnh tiện ích phát hiện proxy và nhúng vào trang web của mình.

Bạn có thể sử dụng tiện ích này để

  • Kiểm tra xem người dùng có đang sử dụng máy chủ proxy ẩn danh hay không.
  • Xác định loại proxy của proxy.
  • Phân biệt giữa các bot, công cụ tìm kiếm, v.v.
  • Biết loại mối đe dọa và chặn chương trình gửi thư rác.
  • Và hơn thế nữa!

Thiết kế

Chọn thiết kế widget của bạn.

Cài đặt

Chọn và tùy chỉnh tiện ích của riêng bạn.

Xem trước

Đây là thiết kế widget của bạn.

Proxy Detection

IP2Proxy.com

Cài đặt

Chọn và tùy chỉnh tiện ích của riêng bạn.

Xem trước

Đây là thiết kế widget của bạn.

IP2Proxy Logo

IP2Proxy.com

Cài đặt

Chọn và tùy chỉnh tiện ích của riêng bạn.

Xem trước

Đây là thiết kế widget của bạn.

Proxy Detection

IP2Proxy.com

Cài đặt

Chọn và tùy chỉnh tiện ích của riêng bạn.

Xem trước

Đây là thiết kế widget của bạn.

IP2Proxy Logo

IP2Proxy.com

Cài đặt

Chọn và tùy chỉnh tiện ích của riêng bạn.

Xem trước

Đây là thiết kế widget của bạn.

Proxy Detection

IP2Proxy.com

Cài đặt

Chọn và tùy chỉnh tiện ích của riêng bạn.

Xem trước

Đây là thiết kế widget của bạn.

IP2Proxy Logo

IP2Proxy.com

Sao chép các mã bên dưới và nhúng vào trang web của bạn.

<script type="text/javascript">
ip2proxy_design = "w-d1";
ip2proxy_bg_color = "ffffff";
ip2proxy_border_size = 1;
ip2proxy_border_color = "e7e7e9";
ip2proxy_font_color = "2e384c";
ip2proxy_btn_color = "007bff";
ip2proxy_btn_border_color = "007bff";
ip2proxy_btn_font_color = "ffffff";
ip2proxy_link_font_color = "212529";
</script>
<script type="text/javascript" src="//www.ip2proxy.com/detection.js"></script>